Korektury

Každý text, ať už na papíru, nebo na monitoru, vypovídá o pisateli. Důvěru nevzbudí nabídka „precyzní práce“ ani slib „nejvyších víhod“. Vím, že takovéto chyby neděláte a češtinu ovládáte na výbornou, ale i mistrovi se chybička vloudí. A takzvaná „autorská slepota“ potom zaviní to, že chybu nenajdete ani po několikeré kontrole.

Jsem tady proto, abych vaše texty zbavil chyb, překlepů a vybrousil je k dokonalosti. 

Někdy stačí jen zkontrolovat pravopis, někdy musíme přeformulovat věty, či úplně předělat strukturu textu tak, aby dával smysl a byl co nejpřehlednější. V takovém případě samozřejmě spolupracujeme spolu. Nechci a nemohu vám vnucovat řešení, které by vám bylo „proti srsti“. Nakonec - je to váš text, já jsem jen pomocník.


Co vám nabízím?


Pravopisná a gramatická korektura

Zbavím text překlepů a pravopisných chyb (i/y, s/z, mě/mně, velká písmena…).

Zkontroluji předložkové vazby, shodu přísudku s podmětem, skloňování, časování…

Prohlédnu a opravím interpunkci (čárky, pomlčky/spojovníky, uvozovky…).

Pokud uvidím vyložené stylistické boty, samozřejmě je v textu nenechám.


Stylistická korektura

Někdy základní korektura nestačí. Zvláště u textů, které mají zapůsobit na emoce, přimět zákazníka koupit váš produkt nebo opravdu přehledně podat určité informace.

Upravím slovosled, formulace, členění odstavců. Možná bude potřeba překopat strukturu celého textu tak, aby byl přehledný a srozumitelný. Prostě vše pro čtivost vašeho textu!


Předtisková korektura

Texty určené k tisku, které už prošly jazykovou korekturou, znovu zkontroluji a opravím dělení na konci řádků, vdovy, sirotky a nesrovnalosti vzniklé při zanesení korekturních úprav.

Ideální samozřejmě je, když první i druhou korekturu dělá jeden korektor.