Jak postupovat


Jak bude probíhat naše spolupráce?


1) Oslovíte mne

Máte několik možností, jak mne kontaktovat.

            - Na stránce „Kontakt“ vyplníte ve formuláři své jméno, kontaktní e-mail a do kolonky „Zpráva“ napíšete stručně, jaký úkol pro mě máte.

            - Na téže stránce najdete moji e-mailovou adresu, na kterou mi napíšete, s čím vám mohu pomoci.

            - A do třetice, na stránce „Kontakt“ je také mé telefonní číslo. Napište mi do SMS kdy a jak se s vámi mohu spojit, a já to udělám.


2) Domluvíme se, co pro vás mohu udělat

Ať už si vyberete kteroukoliv možnost oslovení, odpovím vám co nejdříve (většinou to jsou maximálně hodiny) a vy mi vysvětlíte, co přesně potřebujete a kolik na to máme času.

Text mi můžete poslat e-mailem nebo přes úschovnu (v případě většího rozsahu).

Projdu si v rychlosti text a sdělím vám přibližný rozsah práce a cenu.


3) Korektura (překlad)

Řada je na mně. Rozcvičím se a vrhnu se do práce.

Budu-li mít pocit, že je třeba větších zásahů, konzultuji je s vámi. 

Korektury provádím v textových editorech (MS Office) a ve formátu PDF (Adobe Acrobat).

Jakmile budu s prací hotov, pošlu vám text ke kontrole a čekám na zpětnou vazbu.


4) Platba 

Sdělíte-li mi, že jste s výsledkem spokojeni, pošlu vám fakturu se čtrnáctidenní splatností.

(Nejsem plátce DPH)