Ceník


Bohužel, svět je tak zařízen, že platíme za jídlo, bydlení i za to, že nám někdo zaplatil.

Ani já tedy nepracuji zadarmo. Ceny zde uvedené jsou orientační - při velké náročnosti úprav mohou být vyšší, při určité konstelaci hvězd i nižší.

Základní pravopisná/gramatická korektura


69-82 Kč/NS

Stylistická korektura

(včetně základní)

120-169 Kč/NS

Předtisková korektura


40-50 Kč/NS

Překlad ze slovenštiny


136-160 Kč/NS

Překlad ze slovinštiny
360-390 Kč/NS

Přepis audio/videozáznamu do písemné formy

Uvádí se částka za minutu záznamu.

28-36 Kč/min.


*Ceny korektur a překladů se počítají za jednu normostranu (NS), což je 1800 znaků textu včetně mezer.