Korektor Jirka

Bůh je v detailech.“ 

(Ludwig Mies van der Rohe)


Luxusní dárek nezabalíme do starých novin.

Pevně věřím, že stejně tak své sdělení nehodláte prezentovat s pravopisnými chybami a překlepy. 

Nabízím Vám zabalení Vašich skvělých myšlenek do skvělého jazyka.

Jazyková korektura

Vhodná pro:

* výroční zprávy

* firemní periodika

* reklamní katalogy, letáky apod.

* návody, uživatelské příručky

* webové stránky, články, texty

* diplomové, bakalářské práce

Gramatická a pravopisná korektura

Zkontroluji překlepy, interpunkci, malá a velká písmena, shodu přísudku s podmětem, i/y, s/z, atd.

Rovněž mrknu na slovosled a další záležitosti gramatické.


Stylistická korektura

Upravím Váš text tak, aby byl srozumitelný a čtivý.

Zkontroluji volbu jazykových prostředků s ohledem na účel textu (odborný, reklamní text, výroční zpráva, fejeton…).